Privacy statement

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Onze gegevens

Socie B.V.
Peizerweg 87A
9727AH Groningen

KVK-nummer: 85294985

Website: socie.nl
E-mailadres: info@socie.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor het account op ons platform, voor het gebruik van ons platform, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij contact kunnen opnemen, zodat wij kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en zodat wij onze diensten kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Device ID
 • Log-gegevens
 • Persoonsgegevens op beeld

 • Een beheerder van een community kan extra persoonsgegevens toevoegen. Heb je hier vragen over? Vraag dit dan aan de beheerder van jouw community.

  Je hebt ook rechten

  Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Kijk dan in jouw account in onze app. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de beheerder van jouw community. Als je er dan nog niet uitkomt kun je een e-mail sturen naar info@socie.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie.

  Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar de beheerder van jouw community. Kom je er niet uit met de beheerder? Stuur je verzoek naar info@socie.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Veiligheid

  Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij automatische verwijdering van verouderde gegevens, back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding, een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten, encryptie en wachtwoorden voor elektronische systemen.

  Bewaring persoonsgegevens

  We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

  This is a staging environment