Socie Winactie

Met veel enthousiasme delen wij mee dat meer dan 5000 community’s gebruikmaken van de Socie App.🎈

Om deze mijlpaal te vieren, organiseren we een geweldige winactie!

Win een jaar lang gratis Socie Plus voor je eigen community en voor een community die jij dit ook gunt! ❤️

Hoe doe je mee?

⭐️ Volg Socie op Instagram en/of LinkedIn 

⭐️ Tag een community/vereniging/organisatie die jij ook een jaar Socie Plus gunt en geef aan waarom. 

Naast het winnen van Socie Plus, krijg je bij het inrichten van de app persoonlijke hulp van ons! 

De winactie loopt t/m 22 april 2024. ✨ De winnaars krijgen kort daarna persoonlijk bericht. 

Lees hieronder de algemene actievoorwaarden van de winactie. 

Algemene actievoorwaarden Winactie Socie 

Winactie wordt georganiseerd door Socie B.V.

Deelname actie 

 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op de social media van Socie hebt gereageerd.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Socie zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeld in de social media post. 
 • Socie is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Socie is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product in te zetten als korting op een bestaande Socie licentie. 
This is a staging environment