Community App voor Dorpen

app voor dorpen

Hoe een dorp in Zwitserland gebruik maakt van Socie

Het Zwitserse bergdorp Kobelwald heeft een eigen Socie App voor alle dorpscommunicatie. In de App kunnen alle inwoners van het bergdorp informatie vinden over het dorp en met elkaar in contact komen. Naast het laatste nieuws en alle evenementen bevat de App ook foto-albums. Daarnaast is er een Dorp Marktplaats waar artikelen te koop worden aangeboden en een plek waar alle bewoners zaken met elkaar kunnen delen zoals foto’s, informatie en veel meer. 

In dit Artikel in de Rheintaler wordt precies uitgelegd hoe de app wordt ingezet om de bewoners van dit Zwitserse Dorp met elkaar te verbinden. Kan je het artikel niet openen lees dan dit nieuwsbericht van de Kobelwald website.

De adoptie van de Dorps App binnen de gemeente is ontzettend hoog. Dit komt mede door de projectgroep die de App goed onder de aandacht heeft gebracht. Franziska Stieger is blij met de Socie App. “Je kunt met de Socie app als een van de weinige app oplossing voor dorpen zelf kiezen welke onderdelen je gebruikt. Je kunt de app zelf configureren naar wat nodig is en zo passen we de app naar de behoeften van het dorp”; Aldus Franziska. Zij vergelijkte 10 App oplossingen voor dorpen en gemeentes en koos voor Socie. De app is in 2023 meer dan 60.000 keer gebruikt door het dorp met 300 inwoners.   

Waarom een Community App voor Dorpen?

Meer betrokken bewoners

Een community app voor dorpen en gemeenten is een geweldige manier om de inwoners te verbinden en te betrekken bij hun omgeving. Met de Socie app kunnen inwoners onder andere gemakkelijk informatie uitwisselen over lokale gebeurtenissen, vraag en aanbod in de buurt, of zelfs buurt werkgroepen organiseren.

Sociale cohesie

Een van de belangrijkste voordelen van een community app voor dorpen en gemeenten is dat het de sociale cohesie versterkt. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten en samenwerken aan projecten die belangrijk zijn voor hun gemeenschap. Bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest, het opzetten van een wijkvereniging of het opstarten van een buurtwerkgroep voor het verbeteren van de leefomgeving.

Efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening

Daarnaast kan de Socie app ook bijdragen aan de efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening. Inwoners kunnen via de app gemakkelijk melding maken van problemen in de buurt, zoals vervallen panden, verkeersoverlast of openbare verlichting die niet werkt. De gemeente kan deze meldingen vervolgens snel en efficiënt verwerken en oplossen.

Ruimte voor lokale ondernemers

Een ander groot voordeel van een app voor dorpen en gemeenten is dat het een platform biedt voor lokale ondernemers om zich te presenteren en hun producten of diensten aan te bieden. Dit kan de lokale economie een boost geven en bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp of gemeente.

Meer betrokkenheid

Tot slot kan de Socie app ook een rol spelen bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Door hen te betrekken bij de gemeenschap en hen de mogelijkheid te bieden om contact te leggen met andere inwoners, kan eenzaamheid worden verminderd.

Samengevat, een community app voor dorpen of gemeentes biedt vele voordelen voor zowel de inwoners als de gemeente. Het versterkt de sociale cohesie, verbetert de efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening, ondersteunt lokale ondernemers en kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.Lees meer

William van Rijn

Breng jouw community tot bloei
met de Socie App

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met William om de mogelijkheden
van Socie te ontdekken voor jouw community.

This is a staging environment